Történetünk

Szertelen Egyesület 2014

Szervezetünk 2004 tavaszán jött létre fiatal, szenvedélybeteg-ellátás területén dolgozó szakemberek,gyógyult szenvedélybetegek és ifjúságpolitikai szakemberek kezdeményezésével.
Célunk, hogy azokon a feladatokon kívül, amelyeket egy ilyen szervezet fel tud vállalni (iskolai prevenció, ifjúsági rendezvényeken való részt vétel stb.) olyan hiánypótló és innovatív szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyeket a nagy intézmények vagy szervezetek működési sajátosságaik miatt nem tudnak felvállalni.
A fent meghatározott célokon kívül a szervezet nagy hangsúlyt fektet a civil érdekvédelemben való részvételre, és a minél szélesebb körű civil együttműködések kialakítására.

Drogmegelőző, egészségvédelmi programok

– 2005/2006-ban a „Szertelenül Amatőr Művészeti Csoport”, keretein belül gyógyult illetve gyógyulófélben lévő szenvedélybeteg- és egészséges fiatalok együtt végeztek művészeti tevékenységeket elősegítve ezzel a szenvedélybeteg fiatalok szocializációját, és lehetőséget teremtve az amatőr művészeknek, bekapcsolódjanak Debrecen kulturális vérkeringésébe. A program támogatója az Ifjúság 2000-2006 Alapprogram volt.

– 2006. október-november: a budapesti Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért szervezetével közös pályázat keretében megvalósításra került egy, a szenvedélybeteg fiatalok és munkaerő-piaci reintegrációját elősegítő pályaorientációs programját projekt „Szenvedélybetegek speciális képzése” címmel, az SZMM és az EQUAL támogatásával. A programban 20 terápiás került bevonásra.

– 2007. január-május között a Kenézy Gyula kórház Addiktológiai Osztályán színházterápiás program valósult meg a szervezet szakembereinek részvételével. A programot az SZMM támogatta.

– 2007. tavaszán a Jövődért Alapítvánnyal konzorciumban valósult meg egy Debrecenen kívül 4 településen (Polgár, Hajdúböszörmény, Téglás, Nyíracsád) drogmegelőző és személyiségfejlesztő program, melynek célcsoportja a lakásotthonokban élő állami gondozott fiatalok voltak. A programban 120 fő fiatal került bevonásra.

– 2007. november-április: a Belvárosi Tanoda Alapítvány szervezetével közös pályázat keretében megvalósításra került egy, a szenvedélybeteg fiatalok és munkaerő-piaci reintegrációját, elősegítő projekt „Esély a Szertelen Életre” címmel. A program támogatója az SZMM volt.

– 2008. január-április. A hajdúböszörményi Széchenyi István Középiskolával konzorciumban az iskola összes diákját (800 fő) érintő drogmegelőző program valósult meg az OM támogatásával.

– 2008. első negyedében az SZMM támogatásával lebonyolításra került a „Szertelenül” c. drogmegelőző és egészségnevelő program, amelyben, a Hajdú-Bihar Megyében élő nevelőszülőknél élő állami gondozott gyerekek alkották a célcsoportot.

– 2008. júniusától 2009. májusáig az SZMM támogatásával valósult meg a „Tiéd a pálya c. projekt, melynek során egy védett, drogmentes kerékpárpálya került kialakításra. A projektet a Mobilitás 2008. novemberében a „Céges- Civil” Együttműködések Jó Példája” díjjal jutalmazta.

– https://www.youtube.com/watch?v=QjJS-WBp8fI

– 2008-2009 között valósult meg a „Rád szükség van” című projekt, amely során 20 fő pedagógia szakos egyetemista kapott módszertani képzést a budapesti Belvárosi Tanoda Alapítványnál egy éven keresztül. A projekt az SZMM támogatásával valósult meg.

– Szervezetünk az alábbi TÁMOP projektekben vett részt mint megvalósító partner:
1. Refomix ( Támop- 5.2.5-08/1-2008 ) “Útravaló”- Gyermekek és szüleik
integrációsprogramja
2. Hajdúhadház Városi Önkormányzat (Támop -3.2.3-08/02-2009
“Ugródeszka”projekt
3. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat ( Támop-5.2.5-08/1.-2008 )
” Adj esélyt magadnak” gyermekvédelmi alap-és szakellátásban részesülő
gyerekek és családjaik integrációs esélyének növelése
4. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat ( Támop-5.2.5-08/1.-2008 )
” Adj esélyt magadnak” gyermekvédelmi alap-és szakellátásban részesülő
gyerekek és családjaik integrációs esélyének növelés

– 2009-ben KAB támogatásával valósult meg a „Dirt Club 2009” projekt, melynek alapvető célja volt, hogy legyen a fiatalok számára egy olyan hely, ami csak az övék, ők alakítják, használják és karbantartják.

– 2010-ben A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg az „Együtt a fiatalokért” projekt 3 civil szervezet (Szertelen Egyesület, Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület, BAKI Egesület) együttműködésével. A program célja az volt, hogy az eddigi együttműködést egy határozottabb mederbe terelje, így lehetővé váljon egy közös munkacsoport felállítása és egy szakmai háttéranyag kidolgozása.

– A „Szertelen Szervezet” projekten belül elkészült 2010-ben az NCA támogatásával az arculati kézikönyv, amely az együttműködő szervezetek, intézmények felé egy egységes, professzionalizmust sugalló képet tud mutatni, ami fontos eleme a későbbi külkapcsolatok fejlődésének.

– 2010-ben drogprevenciós előadássorozat valósult meg a Debreceni Javító Intézetben. A célcsoport döntő többségben roma származású, alulképzett, 15-18 év körüli fiatalok voltak. A „Büntetlen előéletű fiatalok drogmegelőző programja” a KAB támogatásával valósult meg, 103 fő bevonásával.

– Az NCSSZI támogatásával jött létre 2010-ben a „Szertelen Közösség” című projekt, amelyben összesen 6 alkalommal terveztünk egész napos önismereti illetve szociális kompetenciákat fejlesztő tréningeket 48 fő 14-29 év közötti fiatal bevonásával.

– Az NCA finanszírozásával valósult meg 2011-ben a „New Youth City” projekt, mely lehetőséget teremtett arra, hogy létrejöjjön a www.newyouthcity.hu honlap, mely információkat nyújt a fiataloknak a civil szervezet programjairól.

– 2012-ben jött létre a KAB finanszírozású „Családi Prevenció” projekt Debrecenben. A programon belül volt személyiségfejlesztő tréning 3 alkalommal, jogi és életviteli tanácsadás, és két alkalommal családi program.

– 2014.01.01-től a Szertelen Egyesület egy TÁMOP 1.4.1-es projektet valósít meg, melynek célja pályakezdő, diplomás fiatalok képzése és foglalkoztatása.

– 2014.01.01-től az ÉAOP támogatásával valósul meg a „Két keréken Debrecenben – Bringázz okosan” projekt, melynek célja, hogy ismereteket nyújtson fiatalok számára a kerékpáros közlekedés szabályairól, bemutatókkal színesítve közoktatási intézményekben.

– 2014.03.05-2015.02.28 között a Svájci Hozzájáruláson keresztül a Svájci Állam társfinanszírozásával projekt valósul meg a Debreceni Javítóintézetben. A projekt célja, hogy a szenvedélybetegek kezelésében jól ismert és hatékony módszert, a “Minnesota Modellt” adaptálja, rászabja erre a speciális célcsoportra a fiatalkorú bűnelkövetők javítóintézetében, egy 12 hónapos terápiás benti szakaszban.

– 2014. január 1.-én indult “Látótér” című YIA finanszírozással megvalósuló programunk, melynek célja, hogy a vak és látássérült fiatalok és a társadalom más rétegei közti szakadékokat áthidaljuk.

– 2014.04.01-től valósul meg az „Online Prevenció” a NEA támogatásával. A projekt keretein belül az egyesület honlapja kerül megszerkesztésre önkéntesek bevonásával.

Médiaprojektek

– 2004/2005-ben a Nemzeti Civil Alap (NCA) támogatásával, a Szóla Rádió Alapítvánnyal közösen megvalósuló kutatásában veszünk részt, melynek célja a debreceni fiatalok közösségi szokásainak vizsgálata egy 500 fős kérdőíves minta lekérdésével. A projekt során egy 72 perces dokumentumfilm és egy 100 oldalas kiadvány került kiadásra.
– 2005/2006-ban ennek folytatásaképpen szintén a Nemzeti Civil Alap (NCA) támogatásával, a Szóla Rádió Alapítvánnyal közösen megvalósuló kutatásában vettünk részt, melynek célja a leendő debreceni ifjúsági házzal kapcsolatos igényfelmérés volt, 600 fő fiatal megkérdezésével. A projekt során egy 120 oldalas kiadvány került kiadásra, 1000 példányban, amely civil szervezetek, ifjúsági házak és önkormányzatok részére lett bemutatva.
– A szervezet 2008-ban konzorciumi partnerként részt vett a Belvárosi tanoda Alapítvány Leosztás című projektjében, melynek során elkészült egy 28 perces kisjátékfilm, amelyben szenvedélybeteg fiatalok írrták meg saját élettörténetüket prevenciós céllal. Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=c_KXZTUw4Iw
– A szervezet 2009-ben saját megvalósításában, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával készítette el a Megosztás című 15 perces drogprevenciós kisfilmet. Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=G-M7bEyKeNo&feature=related

Hálózati munka

-TH: szervezetünk 2007-ben társult partnerként az EQUAL keretében megvalósuló „…akiket kezd elvesztíeni az élet” című program kutatási alprojektjében. A projekt megalakuló Tematikus Hálózat munkájában az óta is részt vesz.

A hálózat munkája itt nyomon követhető: www.youthopportunity.eu

-OTE: szervezetünk 2008 óta tagja a Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesületnek. www.orszagostranzit.hu

-MADASZSZ: szervezetünk tagja a Magyar Drogmegelőző és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségének. www.madaszsz.hu
Szervezetünk csatlakozott a TÁMOP 2.5.1.-07/1-0136 projektjéhez. Projektgazdák a MADÁSZSZ (Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége) és a MADRISZ (Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége).

-KEF: Szervezetünk megalakulása óta folyamatosan együttműködik a debreceni és hajdúböszörményi Kábítószer Egyeztető Fórumokkal, azok programjaiban aktívan rész vállal.

Nemzetközi Tapasztalatok

-2010.-ben közös projektet dolgoztunk ki és adtunk be Nagybányai Demokratikus Ifjúsági Szövetséggel. A pályázat bírálás alatt áll. Cél a határ menti civil ifjúsági munka erősítése.

– 2008-ban Szervezetünk együttműködőként részt vett az olaszországi Fenice Alapítvány BACK TO THE FUTURE projektjében (Youth in Action) amelyben görög és bolgár szervezetek is részt vettek.
A projekt keretében szervezetünk 4 tagja 5 napot töltött Olaszországban csereprogram keretében.
A program keretén belül készült el egy bemutatkozó kisfilm városunkról, Debrecenről:

– Szervezetünk 2 tagja 2010. február 21.-28 között Törökországba utazik debreceni Jövődért Alapítvánnyal konzorciumban megvalósuló nemzetközi csere keretein belül (Youth In Action).

-Szervezetünk egy tagja a BAKi Egyesülettel közösen szakmai tanulmányúton vett részt 2010.04.23.-25 között a Nagybányai Demokratikus Ifjúsági Szövetségnél.

– Szervezetünk egy tagja sikeresen pályázott a Mobilitásnál nemzetközi programokban való részvételre így a Szertelen Egyesület delegálhatja szakmai vezetőjét a Lengyelországban 2010. május 18.-23 között megrendezésre kerülő „Cre-activity for urban youth“ című tréningre.

 

Az egyesület története letölthető itt: szertelen 2014-ig

Skip to content