HASZNOS POLGÁROK – AKTÍV TÁRSADALOM

Hasznos Polgárok – aktív társadalom

A fenti címet viselő Európai Uniós projektben össztársadalmi összefogás keretében az állami, a gazdasági és a civil szektor fog össze, hogy egy napjainkban nagyon aktuális, összetett problémára adjon választ.

Debrecen elkötelezte magát a fejlődés mellett. A befektetők, multi cégek munkahelyteremtő megtartásai folyamatosak. Az EDC Debrecen sikeresen valósítja meg a város gazdaságélénkítő törekvéseit.

A már itt székelő cégek azonban két permanens problémáról számolnak be: egyrészt rohamosan csökken a jól képzett munkaerő létszáma, másrészt a meglévő munkaerőt egyre nehezebb megtartani. A siker várományos szakemberek, vagy a jövő munkahelyteremtő vállalkozásait beindító start-upok egyre nagyobb arányban helyezik át székhelyüket Budapestre vagy külföldre, ráadásul a nagy európai gazdasági központok (London, Berlin, stb.) is egyre nagyon elszívó hatással rendelkeznek. Ez a probléma nem csak Debrecent, hanem minden hasonló méretű várost érint Európa szerte. Az elvándorlás okai sokrétűek, és ezek közül csak az egyik a fizetésbeli különbség. Sok esetben a helyi társadalmi, közösségi kötődés hiánya, vagy az Y generációs munkaerő impulzuséhségének kielégítetlensége az, ami hiányzik.

Projektünkben ezt a kettős problémát kezeljük úgy, hogy Debrecen megtartó ereje növekedjen, és a módszer más, hasonló problémákkal küzdő városok számára is adaptálható legyen, egyfajta szociális start-up vállalkozásként.

A projektben az egyik oldalról bevonásra kerül több debreceni vállalkozás illetve munkavállalóik, másik oldalról pedig közösségi programokat működtető szervezetek és intézmények, akik olyan közösségi programokat nyújtanak majd, amellyel a város élhetőbb, otthonosabb lesz a bevont résztvevők számára. A bevont együttműködő partnerekkel együtt komplex szociális, kulturális, és közösségi programokat nyújtunk, egymásra épülő, exponenciális hatásfokkal.

A projekt tevékenységei:

  • CSR Debrecen Meet Up rendezvények: kéthavonta megrendezésre kerülő rendezvénysorozat, melynek célja, hogy összehozzuk a debreceni tapasztalt és most induló vállalkozókat, valamint a vállalkozások iránt érdeklődőket, civil szervezeteket, és az érdeklődő önkénteseket. A CSR Debrecen kezdeményezés célja, hogy a helyi civil és céges erőforrásokat összekapcsolja, a két szektor közt hidat építsen.
  • Önkéntes programok, klubfoglalkozások: havonta kerül megszervezésre, célja, hogy egyfajta bázisként szolgáljon a hasznos társadalmi tevékenységek formába öntéséhez.
  • Amerikai Kuckó, Generációk Klubja ill. Új Nemzedék Klub események: a klubfoglalkozások célja a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, az önkéntesség népszerűsítése, módszereinek bemutatása, jó példák, gyakorlatok ismertetése.
  • Közösségi nagy-rendezvények megvalósítása: háromhavonta, kultúr-program a célcsoport számára, meghívott előadókkal, fellépőkkel, az önkéntesség népszerűsítése érdekében. Célja a helyi társadalom erkölcsi- szociális- kulturális fejlődésének előmozdítása, az előítéletesség csökkentése, az önkéntes tevékenységek népszerűsítése közös propaganda kidolgozásával, a különböző korosztályokkal kapcsolatos tapasztalatok megosztása, a projektek előrehaladásának közös értékelése, best practice projektek felkutatása és egy olyan hálózat kialakítása, mely a fenntartási időszakban is garantálja a tapasztalatcserét, a segítő munka folytatását helyi, megyei és regionális szinten is.
  • Önkéntes képzés: A projekt megvalósításának során évente kerül sor 1-1, összesen 3 alkalommal, 36 órás önkéntes tréningre, melyen alkalmanként min. 15 fő részvételére számítunk.

A projekt céljai:

A kultúrák közötti párbeszéd elősegítése: a multinacionális cégek egyre nagyobb számban foglalkoztatnak más, kisebb településekről, vagy határ menti országokból érkező munkavállalókat, nem is beszélve az anyaországi (jellemzően angol és amerikai) vezetőkről, akik hosszabb-rövidebb ideig itt tartózkodnak. Az ő megszólításuk elengedhetetlen a multikulturális megközelítés nélkül. Ehhez kapcsolódik az etnikai feszültségek, előítéletek kezelése is.

A munkaerő-piaci reintegráció elősegítése: a projekt célja, hogy egy élhetőbb, impulzus gazdag várost jelenítsen meg az itt tanuló egyetemistáknak, és fiatal munkavállalóknak. A munakerő-piaci integráció fogalmát tágan értelmezve fontos, hogy ne csak a szűken vett munkahely, hanem a munkahelynek helyet adó város is hosszú távon vonzó legyen a munkavállalók és vállalkozók számára. A város iránti érzelmi kötődések kialakítása legalább annyira fontos, mint a munkahelyek megléte, és az általuk nyújtott lehetőségek. A potenciális munkáltatók és munkavállalók a projekt keretében első kézből tudnak egymásról információkat kapni, így nő a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési potenciálja, és a helyi elvándorlás is csökken. A projekt egyik “végterméke” hogy a helyi megtartó erő nő. A projektben hátránykompenzáló és képesség kibontakoztató képzések (felvilágosítás, tréningek stb.) is beintegrálásra kerülnek.

A programba az együttműködő partnereknek köszönhetően becsatornázzuk a már működő klubfoglalkozásokat, így a nők esélyegyenlőségi szempontjai, közéleti szerepvállalásának elősegítése, és a szülés utáni munkaerő-piaci visszatérésük hangsúlyosan megjelenik a programban.

Fontos üzenet a projektben, hogy Debrecen a miénk, együtt fejlesztjük, ezért nem csak a fiatalokat, hanem az idősebb generációt is igyekszünk megszólítani, a generációk közti párbeszéd elősegítése érdekében, ezért a 45-59 korosztály is bevonásra kerül, közösségi élményeik, elhelyezkedési ismereteik, informatikai ismereteik nőnek.

További fontos szempont, hogy a projektben megvalósuló programokkal, szolgáltatásokkal a helyi fogyatékos közösséget is elérjük, hiszen egy mozgássérült ember is tud sikeres programozó, vagy más hasonló pályán értékes munkavállaló lenni a programba bevont cégek körében.

Pályázatunk társadalmi haszna a helyi közösség, város számára:

A projektben egy össztársadalmi összefogás keretében az állami, a gazdasági, és a civil szektor fog össze, hogy egy nagyon aktuális, összetett problémára adjon választ.

Az elsődleges hatás, hogy az itt élő, vagy ide költöző emberek számára egy szerethető, élhető Debrecent teremtünk meg, amely gazdasági, kulturális és szociális szempontból mindenkinek megfelelő perspektívát nyújthat hosszú távon. A jól képzett munkaerő helyben marad, a cégek munkaerő felszívó képessége a helyi közösségbe való intenzívebb beékelődésnek köszönhetően nő.

Másodlagos hatás, hogy egy ilyen mintaprojekt megvalósításával a hasonló cipőben járó kelet-és közép Európai városok számára Debrecen lehet a pozitív példa egy globális probléma megoldásában.

Együttműködő partnereink:

American Corner – Méliusz Juhász Péter Könyvtár

Debrecen Campus Nonprofit Közhasznú Kft.

Hang-Kép Kulturális Egyesület

Opera Közhasznú Kulturális Egyesület

Információs adatok:

A projekt címe: Hasznos polgárok – aktív társadalom

Azonosítószám: EFOP-1.3.5-16-2016-00501

A projekt összköltsége: 24 975 755 Ft vissza nem térítendő támogatás

A megvalósítás időtartama: 2017.04.01-2020.04.01.

Bővebb információ: Kiss Ákos önkéntes-koordinátor, telefonszám: +3670/674-45-22

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Skip to content